"Коменски" контактен семинар "ГРИЖА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ"

Семинарът се проведе в един български град "музей" гр. Копривщица, който поддържа атмосферата на възраст от българското Възраждане.


COMENIUS CONTACT SEMINAR “CARE FOR THE DIFFERENT”
Uploaded by together_against_drugs. - Discover more college videos.

В края на обучението по проект"Училище без звънец"- открит урок "Да покажем какво научихме" проведен  пред родителите на децата -участници

Децата от проект"Училище без звънец"се представиха в  конкурса  "Моята България"в гр.Балчик с музикална постановка "Сливи за смет"

Красиви цветенца цъфнаха с помощта на сръчните  ръчички на децата -участници в проект"Училище без звънец"

Творчество на децата -участници в проект "Училище без звънец"

Много красота в творчеството на децата участници в проекта

Работим старателно и има резултат

А днес направиха пиленце в кошничка

Децата изработиха пролетна градинка

            Днес децата изработиха картичка за мама

                     

                           Работа по проекти

 Нашата градина е работила през годините по следните проекти:

 “Ранна интеграция и социализация на децата от 3 до 7 год.” 2002/2003г

“Здравей първи клас”-проект по програма младежки дейности към общ. Балчик

 “Децата –активни участници в уличното движение”-“Училищни инициативи-2008”

“Приказен свят”-“Училищни инициативи-2008”

 “Млад строител”-“Училищни инициативи-2008г.”

А 2009г  бяхме одобрени за работа по проект "Училище на две скорости", компонент 1 "Без звънец" - трети етап оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към Европейския съюз. Работата по проекта приключи успешно с много добри резултати и удовлетвореност от страна на деца , родители и учители.

През изминалата 2011/2012г работихме по проект "С грижа за ученика " Модул 2 Допълнителна подготовка за деца от подготвителните групи. Отчетохме проекта  в края на май -успешно.

В шест групи на Детската градина учители и деца работиха  и по проект" Ние играем и учим заедно" към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007- 2013. Изпълниха се дейности , които допринесоха за интегрирането на 49 деца ,за които българският  език не е майчин ,за повишаване на самочувствието им и за преодоляване на социалната им изолация . Участници вцелевата група на  проекта бяха  4 детски градини от община Балчик. Ръководител на проекта бе Димитър Димитров .

На 25 август 2011г. детската градина подписа договор и към  Оперативна програма "Учене през целия живот" Секторна програма "Коменски"-Многостранни партньорства" В екипа на проекта участват четири държави Румъния - координатор на проекта , Турция , Испания и България. До момента са осъществени три партньорски срещи . Предстои срещата в България на 30 септември 2012г. Работата по проекта ще приключи през 2013г