Дневен режим

При постъпване в детската градина, всяко дете ще прекарва значителна част от деня, затова то трябва да свикне с друг дневен режим, да се ориентира в непозната среда и да изгради доверие в своята учителка. За него това ще бъде едно значимо преживяване.

                    Един ден в детската градина

                                                                                

                                 

 

                           Дневна организация

                           

                     Прием на децата- от 07:00ч. до 08:30ч.

                               

             Утринно раздвижване- 08.30 до 08.40ч.

                                    

 
                       ЗАКУСКА-  8.40 до 09:00ч.

                               

                          Основни форми 

        по образователните направления - 09:00-10:30ч

                
                   Игри,занимания по интереси,

                разходки и допълнителни дейности

 


                               

                                Обяд -12:00ч.

                            

                        Следобеден сън-12.30ч.

 

                       Следобедна закуска-15:30ч.
                             
                       Планирани и непланирани
                  ситуации,игри и допълнителни
                                    дейности