24. Vlakat za Evropa.mp3 (3,4 MB)

Блестящ текст от www.mamaibebe.com

 “Вярваме, че всички очакват от децата да бъдат внимателни, мили и възпитани, но тези неща трябва да бъдат научени – не само да се надяваме да се появят. Ако желаем децата ни да израстнат честни, искрени и не себични, тези характеристики трябва да бъдат заложени като съзнателни цели още в ранния възпитателен процес. Ако за нас е важно да създадем почтителни, отговорни млади граждани, тогава трябва да се постараем да ги формираме такива.Въпросът е очевиден: наследствеността не осигурява на детето нужното поведение, децата научават това, на което са били обучавани. Ние не можем да очакваме желаното поведение да се появи магически, ако предварително не сме си свършили работата “ ( д-р Джеймз Добсън ).
 
За да бъде човек щастлив с работата си е необходимо:
-да бъде подходящ за нея
-да не се преуморява
-да има чувството, че е успял

Като екип, ние имаме самочувствието, че :
сме подходящи за работата, защото сме професионално подготвени и което е по- важно обичаме децата, способни сме да разбираме детето и да установим съвършени духовни отношения с него.
не се преуморяваме, защото гледаме на работата като на изкуство – да ръководиш детето през цялото време на неговото израстване, да му помогнеш да се отдалечи от люлката, да стане независим,самостоятелен ,зрял човек…това не уморява…

имаме чувството, че сме успели, защото стотици деца, станали вече родители пак ни търсят ,за да ни поверят своите малки рожби.Ние имаме своето място в обществото, защото със своята дейност и въздействие върху детето формираме утрешния гражданин на България и Европа с определен модел на поведение и отношение – носител на национални и европейски ценности.

/из мат. използвани в интернет/