Блестящ текст от www.mamaibebe.com

                                                              

Като педагози сме на ясно ,че непрекъснато и на всякъде с цялата си същност децата се стремят към активна сетивна и вербална комуникация с всичко, което ги заобикаля. Затова и пространството , което целият колектив организира, отговаря на детската любознателност, индивидуалност, творчество, притежава потенциал, който се проявява при взаимодействие с нея и в нея, мотивира, задържа вниманието, провокира.Осигурена е достатъчна сигурност и възможност за изследване на различни дейности.Разполагаме с физкултурен салон, зала за тържества, както и просторен двор с обособени атрактивни площадки за игра.Всяка група разполага с просторни занималня ,спалня и модерно оборудвани кътове за игра, които са съобразени с потребностите на децата-светли тонове, ниски мебели, безопосни играчки. Във всяка занималня има телевизор и DVD.