Блестящ текст от www.mamaibebe.com

   

Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за хармонията и равновесието в живота на човека. Затова нашият екип е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. Времето, прекарано в детската градина, е време на радост, игри и безброй забавления. В ежедневното общуване със своите другари и възпитатели, малчуганите неусетно натрупват богат жизнен опит и получават стабилна основа от знания, умения и навици. И когато дойде време за раздяла, те прекрачват свободно, без притеснение, мотивирани и добре подготвени прага на училището.Доказателство за това са нашите многобройни бивши възпитаници, които с години не ни забравят и често ни посещават, а техните родители продължават да търсят мнение и съвет за бъдещето обучение на своите деца./из мат. от интернет/

                                                                                

                                                       

 

Структура и вътрешна организация:
В нашата градина се отглеждат и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст в 5 целодневни групи

с  директор:Русанка Петкова Йорданова

 

 Нас ни учат:

1.Миглена Георгиева Иванова

2.Марияна Георгиева Брашнарова

3.Ирина Антонова Бъчварова

4.Диана Пламенова Петрова

5.................................................

6.Виолета Богданова Стойнева

7.Румянка Симеонова Иванова

8.Елена Иванова Йорданова

9.Ивелина Христова Енчева

10.Станислава Богданова Райчева

Муз.ръководител:Стоянка Йорданова Георгиева

 Пом.възпитатели:

1.Димитричка Петрова

2.Румяна Георгиева

3.Живка Димитрова

4.Павлина  Велева

5.Станка  Андонова

Други:

ЗАТС:Петя Борисова

Мед. сестра:Албена Александрова

 Готвач: Янка  Неделчева

Пом.готвач:Тонка Йорданова

 

Огняр:Димитър Петров Димов