Колеги преди нас и ние през годините             

Тридесет и две  прекрасни години  за хора с големи сърца,

раздали любов и закрила на Вашите прекрасни деца!

Тридесет и две прекрасни години в радости, труд и детски смях

за да дадем на ЦДГ"Първи юни" професионалния си творчески заряд!