Важно съобщение!

09.12.2010 09:00

Уважаеми родители ,  съобщаваме Ви , че в събота  на 11.12. т.г детската градина няма да работи с деца поради авария в една от групите  и нуждата от отстраняване.