Документи 2017/2018 учебна година

02.12.2017 11:58

Годишен план.pdf (860503)

Организация на педагогическото взаимодействие.pdf (138330)

Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf (178638)

План за квалификационна дейност2017-18.pdf (287185)

Правилник за ВТР.pdf (470503)

Правилник за дейността.pdf (631896)

Програма за ранно напускане.pdf (209646)