Първа а група"Славейче"
                                    3 годишни
                                     учители:

               старши учител:г-жа .................................
               старши учител:г-жа Виолета Стойнева
               пом.възпитател:Живка Димитрова

Честит рожден ден на Габриела , Лефтера , Мартин и Тодор.
Да им пожелаем , здраве и весели детски игри сред приятели. 

 Весели са всички празници в детската градина

 

Малките "Славейчета" бяха на гости  на своите доскорошни приятели  в училище .А след това в любимата детска градина бяха закичени със здравец, да са здрави през новата учебна година. Госпожа Йорданова - директор в ДГ  ги приветства с  пожелание да са весели , бодри , здрави  а след като им поля вода те преминаха със самочувствие  и отговорност че са пораснали  и са най-големите в детската градина.

 

                 
2010-09-15 дг първи

 

Честит рожден ден госпожо Желязкова!

Картичката отвори тук! Поздрава ни приеми!

Децата апликираха красиви пролетни картинки

Чудните славейчета

MAHOGANY DREAMS
imikimi - sharing creativity

Нижем сладки герданчета

                         Подаръци за мама!

                 

Група "Славейче"

Дата: 18.02.2010

Вложил: Русанка Йорданова

Заглавие: Представяне на групата

Колеги , моля всички свои виждания относно представянето и дейността на групата ви да отправяте своевременно към администратора на сайта.

<< 1 | 2

Да се вложи нов материал