Блестящ текст от www.mamaibebe.com

   

Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за хармонията и равновесието в живота на човека. Затова нашият екип е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. Времето, прекарано в детската градина, е време на радост, игри и безброй забавления. В ежедневното общуване със своите другари и възпитатели, малчуганите неусетно натрупват богат жизнен опит и получават стабилна основа от знания, умения и навици. И когато дойде време за раздяла, те прекрачват свободно, без притеснение, мотивирани и добре подготвени прага на училището.Доказателство за това са нашите многобройни бивши възпитаници, които с години не ни забравят и често ни посещават, а техните родители продължават да търсят мнение и съвет за бъдещето обучение на своите деца./из мат. от интернет/

                                                                                

                                                       

 

Структура и вътрешна организация:
В нашата градина се отглеждат и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст в 5 целодневни групи

с  директор:Русанка Петкова Йорданова

 

 Нас ни учат:

1.Миглена Георгиева Иванова

2.Марияна Георгиева Брашнарова

3.Ирина Антонова Бъчварова

4.Диана Пламенова Петрова

5.Бонка Желязкова Лазарова

6.Виолета Богданова Стойнева

7.Румянка Симеонова Иванова

8.Елена Иванова Йорданова

9.Ивелина Христова Енчева

10.Станислава Богданова Райчева

Муз.ръководител:Стоянка Йорданова Георгиева

 Пом.възпитатели:

1.Димитричка Петрова

2.Румяна Георгиева

3.Живка Димитрова

4.Павлина  Велева

5.Станка  Андонова

Други:

ЗАТС:Петя Борисова

Мед. сестра:Албена Александрова

 Готвач: Янка  Неделчева

Пом.готвач:Тонка Йорданова

 

Огняр:Димитър Петров Димов