Важно!

05.05.2010 22:31

На вниманието на всички родители! В детската градина децата ще бъдат прегледани  безплатно от специалист - очен лекар. Обърнете се към учителките на децата си по групи за да потвърдите Вашето съгласие.