ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ„ПЪРВИ ЮНИ “ – село Оброчище общ. Балчик

12.12.2016 18:21

покана ОС.docx (15514)