Конкурс "Моята България"

26.04.2010 22:26


На 27.04.2010г /вторник /от 9.30 ч. ще се проведе Конкурс "Моята България"в читалище "П.Хилендарски "в град Балчик.
За тази цел умоляваме родителите на децата -участници да бъдат по експедитивни при воденето на децата в детската градина . Тръгване от детската градина 8.40. Не ни остава нищо друго освен да пожелаем на децата -участници добро представяне и радостни преживявания по време на конкурса.