Документи в ДГ "Първи юни"

03.10.2016 19:18

Годишен план.pdf (1,1 MB)

мерки за повишаване качеството на образованието.pdf (176,4 kB)

организация на педагогическото взаимодействие.pdf (135,1 kB)

Правилник за ВТР.pdf (354,2 kB)

Правилник за дейността.pdf (621,9 kB)

програма за ранно напускане.pdf (206,6 kB)

Програмна система.pdf (7,1 MB)

стратегия20162020.pdf (511,8 kB)