Дата: 06.04.2010

Вложил: Колектива при група "Плодчета"

Заглавие: Огромна благодарност

Госпожо Директор,
благодарим Ви за чудесните стихотворения, за голямата обич и доброто сърце към всички нас.

Да се вложи нов материал