Дата: 08.03.2010

Вложил: Русанка Йорданова

Заглавие: Написах за вас слънчица

Аз знам , че всички деца от група "Слънце" са добри приятели и затова написах за вас :

Слънце

Слънчо отвори очички
и всичко в миг засия.
Слънчо протегна лъчи си
и стопли се нощна земя.

Слънчо усмивка ми прати
затуй съм усмихнат и аз!
Слънчо добър мой приятел е
ваш верен приятел съм аз!

Да се вложи нов материал