Нашите групи

В детска градина "Първи юни" към момента са записани 119 деца, които са разпределени в пет групи, структурирани по възрастов принцип. През учебната 2012/2013година това изглежда така:

II гр." Славейче" - 4 год

III гр.-"Звънче"- 5 год.

IV гр.-  "Мики Маус- 6год.

I а гр.-"Плодчета"- год.

I б гр.- "Слънце"- год.

 

Задължително е посещението на детска градина от децата в трета и четвърта група. При отсъствие уведомявайте учителките на групи.