Архив на статийте.

Подбор училищен плод

04.10.2019 08:14
Подбор училищен плод.pdf (908198)

Обява

13.09.2019 14:36
Подбор СОП..docx (109672)

Обява

19.08.2019 17:11
Предложение за нови работни места Подбор СОП.docx (106,4 kB)

Обява

19.08.2019 17:06

Обява

19.08.2019 17:04
Предложение за свободни работни места  Подбор СОП.docx (106,4 kB)

Новини за Вас родители

25.01.2019 01:59
Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов.docx (77597)

Новини за Вас родители

25.01.2019 01:50
  Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов.docx (77597)

Новини за Вас родители

25.01.2019 01:44
Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов.docx (77597)

Документи 2017/2018 учебна година

02.12.2017 11:58
Годишен план.pdf (860503) Организация на педагогическото взаимодействие.pdf (138330) Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf (178638) План за квалификационна дейност2017-18.pdf (287185) Правилник за ВТР.pdf (470503) Правилник за дейността.pdf (631896) Програма за ранно напускане.pdf...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ„ПЪРВИ ЮНИ “ – село Оброчище общ. Балчик

12.12.2016 18:21
покана ОС.docx (15514)
Бележки: 1 - 10 от 56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>