Архив на статийте.

Обява

19.08.2019 17:11
Предложение за нови работни места Подбор СОП.docx (106,4 kB)

Обява

19.08.2019 17:06

Обява

19.08.2019 17:04
Предложение за свободни работни места  Подбор СОП.docx (106,4 kB)

Новини за Вас родители

25.01.2019 01:59
Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов.docx (77597)

Новини за Вас родители

25.01.2019 01:50
  Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов.docx (77597)

Новини за Вас родители

25.01.2019 01:44
Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов.docx (77597)

Документи 2017/2018 учебна година

02.12.2017 11:58
Годишен план.pdf (860503) Организация на педагогическото взаимодействие.pdf (138330) Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf (178638) План за квалификационна дейност2017-18.pdf (287185) Правилник за ВТР.pdf (470503) Правилник за дейността.pdf (631896) Програма за ранно напускане.pdf...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ„ПЪРВИ ЮНИ “ – село Оброчище общ. Балчик

12.12.2016 18:21
покана ОС.docx (15514)

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

11.12.2016 11:44
proekt_DOS_obsht_saveti.pdf (191206)

Документи в ДГ "Първи юни"

03.10.2016 19:18
Годишен план.pdf (1,1 MB) мерки за повишаване качеството на образованието.pdf (176,4 kB) организация на педагогическото взаимодействие.pdf (135,1 kB) Правилник за ВТР.pdf (354,2 kB) Правилник за дейността.pdf (621,9 kB) програма за ранно напускане.pdf (206,6 kB) Програмна система.pdf (7,1...
Бележки: 1 - 10 от 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>